::: ยินดีต้อนรับเข้าสู่ ClubLovemusicza ::: ของแต่งเว็บ, โปร์ไฟล์, กรอบรูป, icon ดุ๊กดิ๊ก, และอื่นๆอีกมากมายห้อง รวมโค๊ดกรอบเขียนข้อความลงภาพ


ความรู้เกี่ยวกับโค๊ด

โค๊ดทำให้ข้อความชนกัน=<marquee direction=right width=ใส่ขนาดรูปหรือข้อความ>

โค๊ดกำหนดความเร็ว=<marquee scrollamount="ใส่ตัวเลข" >โค๊ดเปลี่ยนสีตัวหนังสือและขนาด=<FONT COLOR="ใส่โค๊ดสีตรงนี้" size="ใส่ขนาดข้อความ">โค๊ดเปลี่ยนสีตัวหนังสือ=<font color="ใส่โค๊ดสี">ใส่ข้อความ</font>โค๊ดให้ข้อความเลื่อนลง=<marquee direction=down>ใส่ข้อความ</marquee>โค๊ดให้ข้อความเลื่อนขึ้น=<marquee direction=up>ใส่ข้อความ</marquee>โค๊ดใส่รูป=<img src=ใส่ลิ้งรูปตรงนี้>

โค๊ตกรอบมีข้อความวิ่งและรูปข้างใน

<table border="0" cellspacing="1" cellpadding="1" width="ความกว้าง" height="ความสูง" style="background-image: url('ใส่ url ของรูป')"><tbody><tr><td align="center" valign="middle" style="background-color: none"><FONT COLOR="ใส่โค๊ดสี" size="ใส่ขนาดข้อความ"><marquee scrollamount="ใส่เลขกำหนดความเร็ว">...เขียนข้อความตรงนี้<img src=ใส่ลิ้งรูปตรงนี้></marquee></td></tr></tbody></table>คลับซ่า....................โค๊ตให้ภาพ เลื่อนขึ้นข้างบน
<marquee width=ความกว้าง height=ความสูง direction=up scrollamount=ใส่เลขกำหนดความเร็ว><center><img src=ลิ้งรูปภาพ></center></marquee>เลื่อนขึ้น


โค๊ตให้ภาพ เลื่อนลงล่าง
<marquee width=ความกว้าง height=ความสูง direction=down scrollamount=ใส่เลขกำหนดความเร็ว><center><img src=ลิ้งรูปภาพ></center></marquee>


เลื่อนลงโค๊ดให้ข้อความวิ่งลงล่าง
<marquee direction=down scrollamount="ใส่เลขกำหนดความเร็ว"><FONT COLOR="ใส่โค๊ดสี" size="ใส่ขนาดข้อความ">เขียนข้อความที่นี้ค่ะ</marquee>วิ่งลงล่าง.....CLUBLOVE.....โค๊ดให้ข้อความวิ่งขึ้นบน
<marquee direction=up scrollamount="ใส่เลขกำหนดความเร็ว"><FONT COLOR="ใส่โค๊ดสี" size="ใส่ขนาดข้อความ">เขียนข้อความที่นี้ค่ะ</marquee>วิ่งขึ้นบน.....CLUBLOVE.....โค๊ดให้ข้อความวิ่งถอยหลัง
<marquee direction="right" scrollamount="ใส่เลขกำหนดความเร็ว"><FONT COLOR="ใส่โค๊ดสีตรงนี้" size="ใส่ขนาดข้อความ"><strong>เขียนข้อความตรงนี้</strong></font></marquee>วิ่งถอยหลัง.....CLUBLOVE.....โค๊ดให้ข้อความวิ่งไปข้างหน้า
<marquee scrollamount="ใส่เลขกำหนดความเร็ว"><FONT COLOR="ใส่โค๊ดสี" size="ใส่ขนาดข้อความ"> เขียนข้อความตรงนี้</marquee>วิ่งไปข้างหน้า.....CLUBLOVE.....
โค๊ดให้รูปวิ่งชนกัน
<marquee scrollamount="ใส่เลขกำหนดความเร็ว" direction=right width=ใส่ขนาด%><img src="ใส่ลิ้งรูป"></marquee><marquee width=ใส่ขนาด%><img src="ใส่ลิ้งรูป"></marquee>ไม่มีความคิดเห็น: